newsletter

ZHOŘ KULTURA

vLADIMÍR tURNER: DOMORODEC

3. – 6. 7. 2021
11h – 18h
Zhoř u Krakovce

Doprovodný program 6. 7. 

13h Komentovaná prohlídka s V.T. a Dagmar Šubrtovou
14h Umělecký workshop s V.T. – performance v krajině
17h dernisáž

Pro naše úspěchy, pohodlí a stroje měníme krajinu vzdálenou i blízkou. S vtipem, ironií a někdy až drzým úšklebkem komentuje současný stav umělec Vladimír Turner.

“V Čechách i různě po světě se střetávám s tím, jak pohodlnost a rozmazlenost lidí, vede k devastaci krajiny ve velkém. Je to až dětinská pitomost divokého konzumu v kontrastu s celoplanetární katastrofou, která je hmatatelná všude kolem nás, ale uvnímat jí, je tak náročné a bolestivé, že před ní často raději zavíráme oči.” V.T.

 

Vladimír Turner patří mezi výrazné představitele nastupující umělecké generace. Jeho tvorba zahrnuje filmy, instalace, performance a intervence do veřejného prostoru a zabývá se socio-politickými tématy jako udržitelnost a urbanismus.

Jeho díla byla prezentována ve Francii, Německu, Austrálii, Brazílii, Rusku, Kyrgyzstánu, Itálii, Portugalsku, Moldavsku, Španělsku, na Slovensku a napříč Českou republikou, kde získala řadu ocenění.

Vladimír Turner je doktorandem Akademie výtvarných umění v Praze.
www.sgnlr.com

Kurátor: MgA. Marek Matvija

Výstavu pořádá spolek NEIRO Association for Expanding Arts za podpory Ministerstva kultury ČR a obce Krakovec.

TOP