newsletter

polský rybník

Pro návštěvníky

V okolí rybníka je klidová zóna pro ptactvo, ryby a další zvířata, proto se chovejte tiše a ohleduplně. Vozidla není možné parkovat jinde, než na vyznačeném místě u příjezdu k rybníku. V okolí se také nachází pastviny, které by mohly lákat vaše mazlíčky. Hlídejte si je prosím, aby nedošlo k nějakým nepříjemnostem.

Co si přivezete, to si také odvezte. Pokud si chcete rozdělat oheň, k dispozici je vám ohniště.

Pokud chcete rybařit (režim chyť a pusť), informujte se předem na stránkách www.crs-sportovnirybolov.cz nebo na FaceBooku. Není možné bez předchozí domluvy.

Co se skrývá za jménem

Výklad názvu Polský rybník přinesl ve svých Dějinách Rakovnicka (Rakovník 1935) Václav Kočka. Podle něho řídce obydlenou anebo vůbec neobydlenou krajinu na západ od Prahy osídlili v 11. století Poláci, kteří se do Čech dostali jako zajatci českého knížete Břetislava I, jenž na výpravě v roce 1066 dobyl polské město Hnězdno a jeho okolí, nacházející se nedaleko od Krakov.

Podle V. Kočky byl Rousínov založen za vlády Břetislava I. Tento kníže přivedl zajatce ze svého vítězného tažení do Polska od hradu Hedče a lid z Červené rusi. Těmito zajatci byl osídlen tento kraj. Dokládají to i mnohé místní názvy: Hedčany, Hedecko, Krakov, Polský rybník a bývalý Polský ovčín.  

K Polskému rybníku chodil na ryby i zpěvák Karel Burian, který se narodil v nedalekém Rousínově.

Rostliny a zvířata

Polský rybník je největší vodní plocha v areálu Zhoře. Jeho rozloha je 4.3 hektaru a jeho okolí tvoří ekologicky cenné sady a lužní lesy, které poskytují útočiště mnoha druhům zvířat.
V uplynulých letech zde bylo pozorováno na 59 druhů ptáků (Děkujeme spolku R.O.S. Fénix!). Běžně můžete spatřit velké dravce, motáka pochopa a motáka lužního. Z tohoto důvodu se snažíme kolem rybníka dodržovat klidovou zónu.
Dále usilujeme o to, aby se na pozemcích kolem rybníka začalo hospodařit bez umělých hnojiv, které negativně ovlivňují místní ekosystém a kvalitu vody.

TOP