newsletter

kultura

Pořádáme výstavy, koncerty a další akce ve Zhoři u Krakovce a na okolních polích, lesích a rybnících. Rozvíjíme kulturní život v bývalém velkostatku ve spolupráci s místními obyvateli, farmáři a umělci. Naše akce propojují místní komunitu a uznávané umělce.

Připravujeme

2021, 3. - 6. 7. Vladimír Turner: Domorodec, výstava
11h – 18h
Doplňkový program 6. 7. 2021
13h Komentovaná prohlídka s V.T. a Dagmar Šubrtovou
14h Umělecký workshop s V.T. – performance v krajině
17h dernisáž

Pro naše stroje, pohodlí a úspěchy měníme krajinu vzdálenou i blízkou. S vtipem, ironií a někdy až drzým úšklebkem komentuje současný stav umělec Vladimír Turner.
Vladimír Turner patří mezi výrazné představitele nastupující umělecké generace. Jeho tvorba zahrnuje filmy, instalace, performance a intervence do veřejného prostoru a zabývá se socio-politickými tématy jako udržitelnost a urbanismus.
Jeho díla byla prezentována ve Francii, Německu, Austrálii, Brazílii, Rusku, Kyrgyzstánu, Itálii, Portugalsku, Moldavsku, Španělsku, na Slovensku a napříč Českou republikou, kde získala řadu ocenění.
Vladimír Turner je doktorandem Akademie výtvarných umění v Praze.
www.sgnlr.com

 

2021, 6. 7. Farmářský trh
10h – 15h
prodej výpěstků a výrobků místních farmářů
živá hudba Daniela Vojtíška
aktivity pro děti


Minulé akce

2020, 4. – 6. 7. EPOS 257: Krajina, člověk
2020, 5. 7. Farmářský trh

2019, 5. - 7. 7. Spřízněny, objekty Daniela Klimešová, malby Karolína Klimešová

Akce pořádá NEIRO Association for Expanding Arts z.s. za podpory Ministerstva kultury ČR a obce Krakovec.

TOP