newsletter

lesy a pole

Celková rozloha areálu Zhoře tvoří více jak 360 hektarů polí, pastvin, sadů, rybníků a lesů.
Společně s místními obyvateli se snažíme o rozvoj tohoto území s ohledem na přírodu a udržení vody v krajině. Je to dlouhá cesta s mnohými úskalími, ale stojí za to po ní kráčet.

Pokud máte zájem koupit dřevo z našich lesů kontaktujte zhořského hajného, pana Brdu (602 688 984).

Všechny naše pole jsou vedené v ekologii. Na cca. 70 hA hospodaříme sami, zbytek polí je propachtován jiným ekologickým zemědělcům. Zajímají nás inovativní a šetrné přístupy ke krajině a půdě.

Pokud máte zájem o pronájem polí a pozemků, pište na info[zavináč]zhorzije.cz.

 

 

 

 

TOP